ประธานในพิธีทำบุญโรงเรียนและหอพักใหม่

วันนี้ วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีทำบุญโรงเรียนและหอพักใหม่โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา โดยมี นายสันติรักษ์ ไชยเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียน, คณะครูที่เกษียณอายุราชการ, คณะครูปัจจุบัน, ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ  ห้องประชุมโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี

53268216_357674278170917_5981158180665688064_n

54435175_1191879820961656_7344261602188722176_n

53189229_294135641281374_4889166430739628032_n