ประธานในพิธีรดน้ำศพและร่วมวางหรีดเคารพศพ

วันอังคาร ที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 17.30 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี      ในฐานะ ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพและร่วมวางหรีดเคารพศพ คุณพ่อทอง พรหมบุตร บิดาของ ผอ.นารีรัตน์ เศียรอินทร์ ณ วัดสุนทรวารี ตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

505983

506005

506006