ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด

วันนี้ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด ช่วงระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๑ ปี โดยมี นายสุนันท์ เทพศรี อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__17088537

S__17088535

IMG_3259