ผู้อำนวยการ สกสค.ปัตตานี มอบกระเช้าแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

วันนี้ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายบุญสม ทองศรีพราย ผอ.สกสค.จังหวัดปัตตานี เป็นตัวแทนของ ดร.พิษณุ ตุลสุข เลขาธิการ สกสค.
ได้ไปเยี่ยม คุณครูชฎาพร ตี๋เส้ง ซึ่งถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส พร้อมกับเพื่อนคือ นางสาวสุนิสา บุญเย็น ที่เสียชีวิต และได้มอบกระเช้าพร้อมทั้งประสานงานเพื่อช่วยเหลือเยียวยา จากกองทุนเทิดไท้องค์ราชันย์ และมูลนิธิช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อการเหตุร้าย จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งนำความห่วงใยจากเลขาธิการ สกสค. ให้กับผู้ประสบเหตุซึ่งได้สร้างความพอใจให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก โดยผู้ประสบเหตุยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลปัตตานี

 

IMG_6055

IMG_6059

S__8437841

IMG_6052