ผอ.สกสค.ปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติร่วมงานมุทิตาจิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ปน.๑

วันนี้ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐น. – ๑๒.๐๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผอ. สกสค.จังหวัดปัตตานี ได้ไปร่วมเป็นเกียรติพร้อมทั้งกล่าวมุทิตาจิต ในงานมุทิตาจิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการสพป.ปน. ๑ จังหวัดปัตตานี  ณ โรงแรม ซี เอส จังหวัดปัตตานี

IMG_5593

IMG_5575

IMG_5601