ผู้อำนวยการสกสค.ปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในงานเปิด “ศูนย์ช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ”

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.ปัตตานี ร่วมประชุมกับ รองเลขาธิการสกสค.นายธํารง น่วมศิริ
และร่วมเป็นเกียรติในงานเปิด “ศูนย์ช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ” สำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล

IMG_6240

IMG_6261

IMG_6267

IMG_6279

IMG_6287

IMG_6306