ผอ.สกสค.ปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติร่วมงานมุทิตาจิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันนี้ วันที่ ๒๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐น. นายบุญสม ทองศรีพราย ได้รับเชิญเป็นเกียรติร่วมงานมุทิตาจิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ปัตตานี เขต ๒ และร่วมกล่าวมุทิตาจิตให้กับข้าราชการที่เกษียณอายุ  ณ ห้องน้ำพราว โรงแรม ซี เอส ปัตตานี
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

IMG_5384

IMG_5396

IMG_5399

IMG_5407