ผอ.สกสค.ปัตตานี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

 

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙
โดยมี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙

 

p360

 

p362

 

p361