ผอ.สำนักงาน สกสค.ปัตตานีและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไปเยี่ยมทายาทสมาชิก ช.พ.ส

วันนี้ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี และ นายนิเย็ง เจ๊ะเด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สกสค. ไปเยี่ยมทายาทสมาชิกพร้อมทั้งจัดทำเอกสารเพื่อรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ส. รายนายอาแซ ลาเต๊ะ เลขที่สมาชิก ๐๑๑๖๔๘ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ด้วยเหตุความดันโลหิตสูง ณ ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

IMG_5330

IMG_5332

IMG_5334

IMG_5335