ผู้อำนวยการมสำนักงาน สกสค.ปัตตานีมอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

วันนี้ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.ปัตตานมอบน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือครูและบุคลากร
ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมแก่ สพป.ปน.๒ และโรงเรียนวัดมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
และได้รับความขอบคุณจากคณะครูและนักเรียนอย่างดี สมกับคำว่า “สกสค.ร่วมใจ ช่วยภัยนำท่วม”

S__12206454

S__12206455

S__12206458

S__12206514