ผู้อำนวยการมสำนักงาน สกสค.ปัตตานีมอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

นายบุญสม ทองศรีพราย ผอ.สกสค.จังหวัดปัตตานี ร่วมกับสนง.ศึกษาธิการ จ.ปัตตานี
ได้ไปมอบถุงยังชีพและน้ำดื่มให้กับคณะครู นักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทุกภัยนำท่วม
ณ โรงเรียนบ้านปะกาลีมาปูโระ อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี
และโรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมี
นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
นายพงศ์เทพ ไข่มุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และนายอรรถสิทธิ รัตนแคล้ว
ศึกษาธิกาจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

S__12238904

S__12238908

S__12238910

IMG_7739