ผู้อำนวยการมสำนักงาน สกสค.ปัตตานีมอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.ปัตตานี มอบน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือครูและบุคลากร
ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมแก่ สพป.ปน. ๑ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐

IMG_8105

IMG_8096


IMG_8109