ผู้อำนวยการสกสค. จังหวัดปัตตานีเข้าร่วมประชุมการ รปภ.ครู

 

ผู้อำนวยการสกสค. จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมการ รปภ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

 

IMG_3071

IMG_3062

IMG_3060