ผู้อำนวยการสกสค. จังหวัดปัตตานีบรรยายเรื่อง “สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา”

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสกสค. จังหวัดปัตตานี
และในฐานะประธานสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
บรรยายเรื่อง “สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา” ให้กับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สพป.ปน. ๒ ( กลุ่มร่มโพธิ์ )
เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ภัตตคารลอนดอนปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

 

IMG_4414

IMG_4411

IMG_4407

IMG_4416

IMG_4425