ผู้อำนวยการสกสค. จังหวัดปัตตานีบรรยายเรื่อง “สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา”

วันนี้ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสกสค. จังหวัดปัตตานี
บรรยายพิเศษเรื่อง “สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา” ให้กับ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.ปน. ๒ ได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ สำนักงาน สกสค.
การชำระหนี้เงินกู้ ช.พ.ค. และ เชิญชวนสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
ณ ห้องประชุมขุนคีรี สพป.ปน. ๒ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

IMG_8647

IMG_8653

IMG_8655

IMG_8659