ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดปัตตานีร่วมงานวันครูครั้งที่ ๖๑

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานีได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันครู ประปี 2560 ณ โรงเรียนเดชะปัตนยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
และเข้าร่วมงานวันครูครั้งทีี่ ๖๑โดยมี นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน
ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

IMG_7354

IMG_7372

IMG_7375

IMG_7401

IMG_7458