ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดปัตตานีเป็นประธานในการประชุม

วันนี้ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕ู๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดปัตตานี
ในฐานะประธานสมาพันธ์ครู ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ครู
เพื่อเตรียมการจัดงานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๘ ซึ่งกำหนดจัดงานในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
ที่ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

S__4260012

S__4260013

S__4260016