ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดปัตตานีเข้าอบรม

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานีในฐานะ
ประธานผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.ภาคใต้ มอบเงินสนับสนุนการจัดแสดงในงานมุฑิตาจิต
ณ จังหวัดนครนายก เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท แก่ตัวแทนนักแสดง ซึ่งได้รับการสนับสนุนมาจากผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดภาคใต้ทุกท่าน
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมโอเชี่ยน หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
S__6086903

S__26173526

S__26173527