ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค. จังหวัดปัตตานีให้การต้อนรับคณะกรรมการ กศจ.

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น.
นายประเสริฐ แก้วเพชร ที่ปรึกษาสำนักงานอาชีวศึกษา นายสันติ แสงระวี
รองศึกษาธิการ ภาค ๘ และคณะกรรมการ กศจ. จังหวัดปัตตานี
ได้มาเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี เพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี

S__7028886