ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดปัตตานี เข้ารายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดปัตตานี
เข้ารายงานตัวต่อ นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมรับฟังนโยบาย
ณ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

IMG_6801

IMG_6805

IMG_6817