ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.ปัตตานี วางพวงหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพ

วันนี้ วันที่ ๒๐  มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผอ.สกสค.จังหวัดปัตตานี
วางพวงหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่ทายาทของสมาชิก ชพค.
ราย นางสาวสุภางค์ แสงมณี เลขประจำตัว  ๓๔๕๔๗๕ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐
ด้วยสาเหตุ มะเร็งลำไส้ขั้นรุนแรง ณ วัดนพวงศาราม อำเมือง จังหวัดปัตตานี

IMG_7581

IMG_7583

IMG_7585