ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.ปัตตานีประชุมร่วมกับ ผู้อำนวยการ สกสค. ๑๔ จังหวัดภาคใต้

นายบุญสม ทองศรีพราย ผอ.สกสค.จังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานกลุ่มผอ.สกสค.จังหวัดภาคใต้
ได้ประชุมร่วมกับ ผู้อำนวยการ สกสค. ๑๔  จังหวัดภาคใต้ เพื่อพิจารณา
การจัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือครูและบุคลากรฯที่ประสบอุทุกอภัยในกรณีพิเศษ การพัฒนา
การขับเคลื่อน และการดำเนินงานของสำนักงาน สกสค.ภาคใต้ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดพัทลุง
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.

 

S__11952260

S__11952259

S__11952258

S__11952261