ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.ปัตตานีเข้าร่วมประชุม กศจ. ปัตตานี

ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.ปัตตานีได้เข้าร่วมประชุมในฐานะ กศจ. ปัตตานี ครั้งที่ ๑
เมื่อวันทีี่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

IMG_7825

IMG_7832

IMG_7835

IMG_7840