ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานีเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปัตตานี
โดยมี นายวีรพงษ์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธาน ณ ห้องประชุม อบจ จังหวัดปัตตานี

S__12959761

S__12959762

S__12959764

S__12959766