ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.ปัตตานีประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา

วันนี้ วันที่ ๑๖  มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.ปัตตานี
เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลปัตตานี
ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__13582386

S__13582388

S__13582389