ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.ปัตตานีประชุม กศจ. จังหวัดปัตตานี

วันนี้วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.ปัตตานี  เข้าร่วมประชุม กศจ. ครั้งที่ ๐๒/๒๕๖๐
ณ สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดปัตตานี ล

S__13705234

S__13705240

S__13705242