ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานีร่วมทำบุญ

วันนี้ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
ร่วมสนับสนุนภัตตาหารมื้อเพลเลี้ยงศีลจาริณีภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ณ วัดนพวงศาราม อำเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__14286867

S__14286868

S__14286869

S__14286870