ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.ปัตตานีประชุม อกศจ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.ปัตตานี  ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
ณ สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่ ๗  เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.

S__14499866

17523182_1453202174750950_7224818421615682265_n

17796828_1453202241417610_1857221420105322680_n