ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.ปัตตานีได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กศจ. จังหวัดปัตตานี

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการ สกสค. ปัตตานี
ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กศจ. โดยมี นายพรเทพ ไข่มุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน
เพื่อพิจารณาการย้ายครูและผู้บริหารการศึกษา และพิจารณาแผนการศึกษาของจังหวัดปัตตานี
ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

 

S__10493960

IMG_6710

IMG_6715