ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานีสนับสนุนงบประมาณค่ายอาสา

วันนี้ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
สนับสนุนงบประมาณ โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบทและอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน ให้แก่
ชมรมนักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี

IMG_9003