ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมร่วมกับผู้ว่าฯ

วันนี้ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้ประชุมเรื่องมาตราการรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน
ร่วมกับตัวแทนสมาพันธ์ ผู้บริหารในจังหวัดปัตตานี เขต ๑, ๒ และ ๓ โดยมี นายวีระนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
เป็นประธาน และ นายพงษ์เทพ ไข่มุกด์ ผู้อำนวยการเขต สปพ. ปัตตานี เขต ๑ ๒ และ ๓ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี

IMG_9530

IMG_9531

IMG_9535

IMG_9593

IMG_9594

IMG_9604

IMG_9624

IMG_9655

IMG_9658