ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานีรับการประเมิน

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี รับการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ ๖ เดือน
โดยมีนายสุนันท์ เทพศรี อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานกรรมการ
และคณะทำงานร่วมประเมิน ร่วมด้วยนายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
นายอรรถสิทธ รัตนแคล้ว ผอ.สพป.ปน.1 และคณะกรรมการ สกสค.ร่วมต้อนรับและให้กำลังใจ
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__1138759

 

S__1138762

S__1138761