ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานีร่วมประชุมร่วมกับผู้จัดการธนาคารออมสิน

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙:๓๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
ได้ประชุมร่วมกับผู้จัดการธนาคารออมสิน ทุกสาขาในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา
เพื่อร่วมพิจารณาโครงการเงินกู้กองทุนส่งเสริมสวัสดิการฯ
ณ ห้องประชุมธนาคารออมสินปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

IMG_6830

IMG_6827

IMG_6844