ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.ปัตตานีร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี

วันนี้ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ในฐานะ
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๐๓/๒๕๖๐
โดยมี นายกล่อม   ยังอภัยย์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

IMG_0312

IMG_0316