ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.ปัตตานีประชุม อกศจ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

วันนี้ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐  น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ในฐานะ
อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
ครั้งที่ ๐๔/๒๕๖๐ โดยมี  นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร เป็นประธานในการประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
IMG_0362

IMG_0367

52467C94-538C-46C5-A82C-2FA282810357

IMG_0374

IMG_0389