ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานีเข้าร่วมประชุม

วันนี้ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จ.ปัตตานี
ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและร่วมรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
โดยมี นายดาลัน นุงอาหลี ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

IMG_0591

 

IMG_0614

IMG_0604