ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จ.ปัตตตานี เข้าร่วมประชุม

วันนี้ วันศุกร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ในฐานะ
ประธานสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนใต้เข้าร่วมประชุมความปลอดภัย ครั้งที่ ๐๓/๒๕๖๐
โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า) ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

S__5259295

S__5275661

S__5275662