ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.สกสค.ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานศิษย์เก่าโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา

วันนี้ วันที่๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดปัตตานี
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานศิษย์เก่าโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา
ได้ลงนามทำสัญญาจ้างการจัดสร้างโรงรถกับผู้รับจ้าง ภายในกรอบระยะเวลาการก่อสร้าง ๔๐วัน
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ ห้องประชุมโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

S__5275659

S__6078476