ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

วันนี้ วันอังคาร ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม อบจ.ปัตตานี (ชั่วคราว) อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__6266929

S__6266930

S__6266931

S__6266932