ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานีประชุม กศจ.จังหวัดปัตตานี

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กศจ.จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๐๓/๒๕๖๐
โดยมี นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน
วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑  สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__6398028

S__6963237

S__6963239

S__6963240