ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี เข้าเยี่ยมคารวะประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา๐๙.๓๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี
เข้าเยี่ยมคารวะ และอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๐ นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี
พร้อมทั้งได้หารือแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพ ณ บ้านพัก โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

IMG_6860

IMG_6871

IMG_6887

IMG_6893