ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานีประชุม กศจ.จังหวัดปัตตานี

วันนี้ วันที่ ๑๒  กันยายน  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กศจ.จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๐๔/๒๕๖๐
โดยมี นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

IMG_1812

IMG_1810

IMG_1815

3B9C86F0-E12E-4757-91E1-29DF2CC2C858