ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี วางหรีดเคารพศพ

วันนี้ วันพุธ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐  น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี
วางหรีดเคารพศพ สมาชิก ช.พ.ค. ราย นายชื่น ชูประวัติ  เลขสมาชิก ช.พ.ค. เลขที่  ๒๑๙๗๐๘
ณ วัดบุพนิมิต (วัดนางโอว)  อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

S__7110916