ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.ปัตตานี ร่วมงานมุฑิตาจิต

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
เข้าร่วมงานมุฑิตาจิต ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ สังกัด สพป.ปน ๒
ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมโรงแรม เซ้าท์ เทริน วิว อำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานี

IMG_1933

98324