ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.ปัตตานี ร่วมงานมุฑิตาจิต

วันนี้ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
ร่วมงานมุฑิตาจิต ปี 2560 พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เกษียณอายุราชการ
สังกัด สพป.ปน. ๑ และ เขต ๓
ณ โรงแรมซี เอส และ โรงแรม ปาร์ควิว ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

IMG_1985

IMG_1991

IMG_1998

IMG_2034

IMG_2026