ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จ.ปัตตานีร่วมแสดงความยินดี

วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี กล่าวแสดงความยินดี แก่ นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต ๑ เพื่อไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต ๑ โดยมี นายสมพงศ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดยะลา และนายมนพ บุญทวิโรจน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน ร่วมมอบกระเช้าเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต ๑ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

S__10805327

S__10805328

S__10805333