ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี บรรยายพิเศษ

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
บรรยายพิเศษเกี่ยวกับสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา แก่ผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต ๑
ณ โรงแรมปาร์ค วิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น.

S__10821638

S__10821640

S__10821641