ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุม

วันนี้ วันจันทร์ ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานีในฐานะประธานสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุมมาตราการรักษาความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา จังหวัดปัตตานี ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน ในการประชุม
ณ ห้องประชุมลังกาสุกะ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

IMG_2235

IMG_2241

IMG_2246