ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานีเข้าร่วมประชุม

วันนี้ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
ในฐานะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๐๖/๒๕๖๑
โดยมี นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

IMG_4502

S__31727641

S__31727642

S__31727643