ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานีร่วมเป็นเกียรติในการประเมินผู้อำนวยการ

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ของ นางนันทา แววสง่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรูสะมิแล
ณ โรงเรียนบ้านรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
เมื่อ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น.

IMG_4576

 

 

IMG_4593

IMG_4601